Kontakt

Názov spoločnosti: Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Právna forma: s.r.o.
Dátum vzniku: 12.8.2003

Sídlo spoločnosti Žilina: Pri Rajčianke 2926/10, Žilina 010 01
Pracovisko Banská Bystrica: Švantnerova 9, Banská Bystrica 975 48

Obchodný register: vložka číslo: 10387/L, na internete
Živnostenský register: na internete
IČO: 36 412 767
IČ DPH: SK 2020100511

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina
IBAN: SK72 0200 0000 0017 3735 9055
SWIFT: SUBASKBX

Obchodné oddelenie

Telefón: 041/ 519 2727; 041/ 519 3318
Fax: 041/ 519 2735
E-mail: obchod@eem.sk

Sekretariát

Telefón: 041/ 519 2721
Fax: 041/ 519 2726
E-mail: eem@eem.sk
Internet: www.eem.sk