Kioskové trafostanice a rozvádzače

Ponúkame výstavbu trafostaníc a rozvádzačov, podľa technických požiadaviek klienta.
Najpoužívanejšie typy kioskových trafostaníc, TS1 a TS8, s vonkajším alebo s vnútorným ovládaním.

Projekčná a inžinierská činnosť

Dodávky stavieb na kľúč. Ponúkame projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, realizačné a porealizačné projektové dokumentácie a projektovú dokumentáciu skutočného stavu.

Montáž, údržba a oprava elektrických zariadení

Zabezpečujeme výrobu, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení a ich častí. Realizujeme priemyselné inštalácie, verejné osvetlenia. Zabezpečíme prekládky vedení, práce pod napätím. Na základe rámcovej zmluvy na servis a údržbu trafostaníc vykonávame pravidelné kontroly, opravy, údržbu a revízie. K straším trafostaniciam zabezpečíme doplnenie projektovej dokumentácie.

Fotovoltika

Ponúkame štúdiu realizovateľnosti, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizáciu a kolaudáciu, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručny servis a údržbu (kosenie, umývanie).