Referencie

2022
R2 Kriváň - Mýtna
D1 Lietavská Lúčka - Višňové
D1 Západný portál – Vrútky – SO612
D3 Brodno – KNM - privádzač
I66 – Brezno, obchvat II. etapa
R2 Lovinobaňa - Tomášovce
2021
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa Tomášovce
Žilina, areál Elektrární prekládka TS115
Banská Bystrica, Tulská preložka VN, zahustenie TS 2
Banská Bystrica, Tulská preložka VN, zahustenie TS 1
Dolný Kubín, Brezovec preložka VN vedení
Banská Bystrica, Na Kačici SO04 rozvody NN
Banská Bystrica, ul. T. Vansovej, Štadlerovo nábrežie
Tornaľa, LIDL preložka VN Tvrdošín, Kaufland, VN, NN, prípojka
2020
Diaľnica D3 Čadca - Bukov prekládky VVN, VN, NN
Banská Bystrica - Petelenová ul. TS a NNK
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, SO 643
IBV Okrajová Bojnice SO 07 NN rozvody
Nízke Tatry, Jasná, dom HZS preložka NN
Brezovica preložka VN vzduš. vedenia l.č.275
Žilina, Závodie Nová TS za Mliekarne, VN zemný kábel
2019
Diaľnica D3 Čadca - Bukov prekládky VVN, VN, NN
D4/R7 prekládky VN / NN vedení a nových TS
Rekonštrukcia ES 110/22 kV v Hurbanove
Čadca Prípojka VN pre výrobný a logistický závod Seoyon
DP LL-Žilina II. etapa km 4,7-7,3 SO 604-00-Prekládka 22 kV vzdušného vedenia VN
IBV Na Stráni – Podlavice - Banská Bystrica zahustenie TS 439/ts/IBV
Obytný súbor Color Park prekládky VN a NN
Lidl Bojnice novostavba predajne Log. 14 a IBV Okrajová Bojnice
2018
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, prekládky VVN, VN a NN vedení
Lučenec, Halíčska cesta, SO 37 prekládka 22 kV vzdušného vedenia
Demänovská Dolina-Lúčky, Zahustenie TS, VN a NN rozvody
Zvolen - Sarvaška - rozšírenie NNK a TS Sarvaška
D3 Čadca, Bukov Svrčinovec - prekládky VVN, VN a NN vedení
D4/R7 - Preložky VN a NN vedení
Malý Krtíš, prekládka 22 kV
2017
Čadca, rekonštrukcia 2x110 kV 7865/603/604, TR KNM - ČA, I. časť
Bystričany, transformácia 400/110 kV, prekládky VVN vedení do káblu pred rozvodňou
D4,R7, prekládky VN vzdušných vedení
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, prekládky, prípojky NN,VN VVN vedení
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Žilina, Šibenice, Sconto, preložka VN, výstavba TS
Všetky stavby boli vykonávané v požadovanej kvalite, pričom vysoký dôraz bol kladený na dodržanie bezpečnosti. Pracovníci vykonávali činnosti v ťažkých terénnych a poveternostných pracovných podmienkach
Budča, VN prípojka, TS, preložka 2x110 kV vedenia
2016
Zabezpečenie rezervného napájania V2 – Jaslovské Bohunice, výstavba 110 kV vedenia
ENO Nováky, rekonštrukcia z 1x110kV na 2x110kV vedenie
Tvrdošín, sanácia havarijného stavu 110kV vedenia
Veľké Zlievce – optimalizácia náhradných zdrojov na KS03
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Žilina - Trnové, zahustenie TS Záhumnie
Lipany - Spišská Nová Ves - preizolácia 110 kV l. č. 6421/6422/6424
2015
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Hričovské Podhradie. Pokračovanie v realizácii prekládok vysokého a nízkeho napätia, dočasných prípojok VN a NN pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Ovčiarsko
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, prekládky VVN, VN a NN
Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Pstruša, prekládky VVN, VN a NN
ŽSR, Modernizácia trate pre traťovú rýchlosť 160 km/h – úsek Púchov - Žilina
prekládky VN a NN
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, prekládky VVN, VN a NN
D1 – Dubná Skala – Turany, Realizácia prekládok, jednoúčelové trafostanice pre ORL (odlučovače ropných látok)
D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) prekládky VVN, VN a NN –
Rajec – Charubina, zahustenie distribučnej transformačnej stanice a NN káblovej siete pre IBV Golf – Park
Kaufland Dolný Kubín, prekládka a prípojka vysokého napätia
2014
Diaľnica D3 Svrčinovec, Skalité – diaľnica D3
R2 Pstruša – Kriváň – rýchlostná cesta R2
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – preložky
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – tunel, stavebné dvory
Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Brodno – diaľnica D3
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – diaľnica D1
R2 Zvolen – Pstruša – rýchlostná cesta R2
Jaslovské Bohunice – zabezpečenie rezervného napájania V2
2013
Mokraď – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV
Ladce Pravenec – komplexná oprava vedení č. 773 a č.7761
Lietavská Lúčka – rekonštrukcia odpojovačov a ovládania transformovne 110/22 kV
Pribylina – Podbanské zahustenie TS1 a TS2 a NN kábelové rozvody
Jasná – riešenie zásobovania oblasti na hladine 22kV 1. etapa
Jasná – riešenie zásobovania oblasti na hladine 22kV 2. etapa
Dúbrava Lazisko – VN prepoj l.č. 167
D1 Dubná Skala Turany – prekládky 110kV vedení
D1 Dubná Skala Turany – prekládky 22kV vedení
D1 Dubná Skala Turany – prekládky distribučných trafostaníc a NN vedení
Hnúšťa – SIRK rekonštrukcia vedenia č.315 a VNP v hodnote
Hnúšťa – SIRK rekonštrukcia vedenia č.315 a VNP II. Etapa v hodnote
Žiar nad Hronom-B.Štiavnica-Krupina – optická trasa na vedeniach 110kV č.7885/7886, č.7506/7885, a na ved.22kV č.397v ZH a v súbehu s.č.452 v KR
Medzibrod – TR 220/110 kV zmena napájania R 110 kV
Hriňová, Snohy – rekonštrukcia 22kV odbočky
Čremošné – rekonštrukcia VN č. 208
2012
Jaslovské Bohunice – zabezpečenie rezervného napájania bloku V2
Dubná Skala, Turany – prekládka VN vedenia pri stavbe diaľnice D1
Lietavská Lúčka – rekonštrukcia VVN odpojovačov a ovládania 110kV rozvodne
Žiar nad Hronom – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa prekládky VVN, VN – realizovala za zvyšná časť prekládok VVN a VN na dôležitom úseku prepojenia rýchlostnej komunikácie medzi Žarnovicou a Banskou Bystricou
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Lučenec – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Rajec – rekonštrukcia odpojovačov, ovládania a ochrán rozvodne 110 kV
Hnúšťa – rozvodňa 110 kV, modernizácia funkčných prvkov
2011
Pribylina, Podbanské – zahustenie trafostanice
Zubrohlava – zahustenie trafostanice
Nitrica Račice – zahustenie trafostanice
Jastrabá 1 – 5 fotovoltických elektrární
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV
Klokočov – zahustenie trafostanice a NN
Liptovský Mikuláš, Garbiarska – zahustenie trafostanice
Nesluša – zahustenie trafostanice a NN
Čadca, Milošova – zahustenie trafostanice
Rabča – zahustenie trafostanice a NN káblových rozvodov
Púchov, Záhreb – zahustenie trafostanice
Považská Bystrica, Čierne – zahustenie trafostanice
Diaľkovo ovládané Trafostanice a úsekové odpojovače lokality Dlhé Pole, Dolná Maríková, Čierny Váh – kalamitné situácie na elektrických rozvodných zariadeniach
2010
Mikušovce – dodávka solárnej elektrárne
Kalinovo – dodávka solárnej elektrárne
Lučenec-Ľadovo – dodávka solárnej elektrárne
Žiar nad Hronom – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Mikušovce – realizovala za zvyšná časť prekládok VVN a VN na dôležitom úseku prepojenia rýchlostnej komunikácie medzi Žarnovicou a B. Bystricou
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Lučenec, R 22 kV – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Rajec – rekonštrukcia odpojovačov, ovládania a ochrán rozvodne 110 kV
Hnúšťa – rozvodňa 110 kV, modernizácia funkčných prvkov
Bystričany – Horná Ždaňa – preizolácia na 110 kV vedeniach č. 7747,7784
2009
Pravenec – rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Brezno – spínacia stanica 22 kV a úprava prevodovky 22/6 kV
Fiľakovo TR 110/22kV – rekonštrukcia 22kV rozvodne
R1 Nitra, Západ – Selenec, rýchlostná cesta – preložka 110 kV
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II.etapa – prekládka vedení
Panické Dravce, Dante – špičková elektráreň 2×50 MW
R1 Banská Bystrica – severný obchvat, prekládka vedení
Ľubietová Strelníky, okr. BB, Rekreačná zóna Hutná – VN prípojka, blokové trafostanice a NN rozvody
Stará Turá – rekonštrukcia VN
Preseľany – VN rekonštrukcia vedenia
R3 Horná Štubňa – preizolácia na 110 kV vedeniach č. 7747,7784
2008
Pravenec – rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Skalka- Kremnica – športové centrum
Oščadnica – Dedovka – športové centrum – trafostanica + VN
Valašská Dubová – rekonštrukcia NN a VN
Mokraď – Vavrečka – optický prepoj
Sučany – ŽOS – Košúty – optický prepoj
Rajec – Golfpark
Kysucké Nové Mesto – Čadca – rekonštrukcia 2x110kV
Dolný Kubín – Nad Brehmi
Žilina – Tepláreň – rekonštrukcia 110kV rozvodne
Púchov – Obytný súbor Dvory
Ilava – Priemyselný park
Tatranská Štrba – rekonštrukcia 110kV
Diaľkovo ovládané úsekové vypínače
2007
Lisková – rekonštrukcia trafostanice 110/22kV
Horná Ždaňa – Žarnovica – rekonštrukcia Vedenia 2×110 kV č. 7507/7508
Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 110 kV vedeniach
Bystričany – rekonštrukcia ovládania a ochrán v rozvodni 110kV
Sučany-Lisková – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2x110kV
Prievidza – VN prepoj trafostanice Kopaničky – IBV 1 a rozvodňa 110/22kV, prekládka trafostanice
Prievidza – Západ – priemyselný park, VN prepoj z TR 110/22 Prievidza, 2 časť
2006
Zvolen-Banská Bystrica ŽSR – elektrifikácia trate vr. PEÚ- SO 9-11-0,prívodné vedenie 110 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia ovládania rozvodne 110kV
Zvolen UNION – transformovňa110/22 kV
Medzibrod-Vlkanová-Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2x110kV vedení
Bystričany – Horná Ždaňa – oprava stykových platní na 110 kV vedení l. č. 7783/7784
2005
Oščadnica – zakábelovanie VN l.č.109,Ústav-Závozy:II etapa
Novoť – rekonštrukcia NN siete a predĺženie NN siete
Demänovská Dolina – VN kábel z trafostanice Repiská do trafostanice Ostredok
Gbeľany – VN napojenie priemyselného parku
úsek trafostanice Jarabá č.3 po trafostanicu Čertovica – obnova VN vedenia č.417
Liptovský Mikuláš Demänová – rekonštrukcia VN prípojky a murovanej trafostanice
Žilina-ul. Republiky č.5 – rekonštrukcia Areálu a komplexu budov SSE, a.s., objekt
trafostanice a náhradný zdroj
Zvolen Východ Sever – prechod na 22 KV
Lučenec-priem.park-JCL – prekládka 22 kV
Medzibrod – Vlkanová – Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 7859, 7860, 7868, 7870
Teplička nad Váhom – transformovňa 110/22 kV (KIA)
Veľký Krtíš – TR 110/220kV
Varín – Žilina- oprava 2x 110 kV vedení č. 7733/7704
Rabča – Žabinec – zahustenie trafostanice Žabinec
Mutné – Za kostolom – predĺženie NN siete a trafostanice
Bobrov – Za ZŠ – zahustenie trafostanice Lipovský + prekl. VN
Banská Bystrica – Pršianska terasa – zahusteni TS IBV
Makov – Potok – rekonštrukcia NN siete
Čadca – výmena káblového rozvodu VN č. 126, II etapa – TR 521 – TR 517
Vrtižer – Hričovské Podhradie – D1 obj. 601-00, 602-00, 631-00-Vn, NN kábely
Makov-Hlboké-Bumbálka – vodáreň Do Bula – oprava pod.b. a dom.príp.
Prievidza – rekonštrukcia VN l.č.299
Žilina – oprava 22 kV kábla l.č. 130, Rajčanka – Elektrovod
Krupina – Litava – oprava VN vedenia č. 321, I.Etapa
Horná Ždaňa – Banská Štiavnica – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2 x 110 kV vedení č. 7885/7886
Čadca – oprava VN kábloveho rozvodu-l.č.126 medzi TS 513 TS 522 / I +II etapa
Podbrezová – Brezno – rekonštrukcia VN siete č. 400/334
Handlová – VN prepoj medzi trafostanicou 12920 a 1209, rekonštrukcia trafostanice 1209
Zákopčie – Balalovia – zahustenie 2 ks trafostaníc, výstavba VN, výmena vodičov NN za kábel
Teplička nad Váhom – KIA (realizované ako EEM, a.s.) – transformovňa 110/22 kV (KZL, VVN, VN, NN,…)
2001-2004
Huty – NN sieť a domové prípojky
Liptovská Mara – 110kV
Kráľová Lehota – rozvodňa 110/22 kV
Lietavská Lúčka – rozvodňa 110/22 kV
Pravenec-Malá Čausa – KZL l.č. 7703
D1 Ladce-Sverepec-Rajec – úprava 110 kV vedenia
Saint Etienne – La Tour en Jarez – La Talaudiere – L’Etrat – Saint Heand (FR) – 2×225 kV
Martin – trafostanica 110/22 kV rozvodňa
MŠK Žilina – štadión umelé osvetlenie
Hricov – Tepláreň Žilina – 2 x 110 kV 7851/2 – reizolácia a montáž ochranných špirál
METRO – Žilina – 2x110kV
OC Carrefoure – trafostanica, VN, NN
Varín – rozvodňa 110/22kV/400 kV
Vavrečka – rozvodňa 110/22 kV
Liptovská Mara – Lipt.Mikuláš 2×110 kV – 7701-2 – preizolácia VVN vedenia
Vavrečka Rozvodňa – 110 kV pole
Varín – KNM 2×110 kV vedenie
Bošáca – Varín – úprava 400 kV
1995-2000
Bratislavský hrad trafostanica 3×630 kVA, 22kV
Sučany – Varín 2×400 kV
Púchov – Beluša – diaľničný privádzač
Lúka – Coca-Cola Beverages – trafostanica, VN, NN
Anglicko-Newcastle – 11kV
Ladce – Sverepec – prekládka 400 kV,110V,22NN
Vodné dielo Žilina – prekládka 110 kV, 22kV
Skala-Nemšová – D1 – prekládka 110 kV, 22kV
2021
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa Tomášovce
Žilina, areál Elektrární prekládka TS115
Banská Bystrica, Tulská preložka VN, zahustenie TS 2
Banská Bystrica, Tulská preložka VN, zahustenie TS 1
Dolný Kubín, Brezovec preložka VN vedení
Banská Bystrica, Na Kačici SO04 rozvody NN
Banská Bystrica, ul. T. Vansovej, Štadlerovo nábrežie
Tornaľa, LIDL preložka VN
Tvrdošín, Kaufland VN, NN, prípojka
2020
Diaľnica D3 Čadca - Bukov prekládky VVN, VN, NN
Banská Bystrica - Petelenová ul. TS a NNK
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, SO 643
IBV Okrajová Bojnice SO 07 NN rozvody
Nízke Tatry, Jasná, dom HZS preložka NN
Brezovica preložka VN vzduš. vedenia l.č.275
Žilina, Závodie Nová TS za Mliekarne, VN zemný kábel
2019
Diaľnica D3 Čadca - Bukov prekládky VVN, VN, NN
D4/R7 prekládky VN / NN vedení a nových TS
Rekonštrukcia ES 110/22 kV v Hurbanove
Čadca Prípojka VN pre výrobný a logistický závod Seoyon
DP LL-Žilina II. etapa km 4,7-7,3 SO 604-00-Prekládka 22 kV vzdušného vedenia VN
IBV Na Stráni – Podlavice - Banská Bystrica zahustenie TS 439/ts/IBV
Obytný súbor Color Park prekládky VN a NN
Lidl Bojnice novostavba predajne Log. 14 a IBV Okrajová Bojnice
2018
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, prekládky VVN, VN a NN vedení
Lučenec, Halíčska cesta, SO 37 prekládka 22 kV vzdušného vedenia
Demänovská Dolina-Lúčky, Zahustenie TS, VN a NN rozvody
Zvolen - Sarvaška - rozšírenie NNK a TS Sarvaška
D3 Čadca, Bukov Svrčinovec - prekládky VVN, VN a NN vedení
D4/R7 - Preložky VN a NN vedení
Malý Krtíš, prekládka 22 kV
2017
Čadca, rekonštrukcia 2x110 kV 7865/603/604, TR KNM - ČA, I. časť
Bystričany, transformácia 400/110 kV, prekládky VVN vedení do káblu pred rozvodňou
D4,R7, prekládky VN vzdušných vedení
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, prekládky, prípojky NN,VN VVN vedení
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Žilina, Šibenice, Sconto, preložka VN, výstavba TS
Všetky stavby boli vykonávané v požadovanej kvalite, pričom vysoký dôraz bol kladený na dodržanie bezpečnosti. Pracovníci vykonávali činnosti v ťažkých terénnych a poveternostných pracovných podmienkach
Budča, VN prípojka, TS, preložka 2x110 kV vedenia
2016
Zabezpečenie rezervného napájania V2 – Jaslovské Bohunice, výstavba 110 kV vedenia
ENO Nováky, rekonštrukcia z 1x110kV na 2x110kV vedenie
Tvrdošín, sanácia havarijného stavu 110kV vedenia
Veľké Zlievce – optimalizácia náhradných zdrojov na KS03
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Žilina - Trnové, zahustenie TS Záhumnie
Lipany - Spišská Nová Ves - preizolácia 110 kV l. č. 6421/6422/6424
2015
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Hričovské Podhradie. Pokračovanie v realizácii prekládok vysokého a nízkeho napätia, dočasných prípojok VN a NN pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Ovčiarsko
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, prekládky VVN, VN a NN
Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Pstruša, prekládky VVN, VN a NN
ŽSR, Modernizácia trate pre traťovú rýchlosť 160 km/h – úsek Púchov - Žilina
prekládky VN a NN
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, prekládky VVN, VN a NN
D1 – Dubná Skala – Turany, Realizácia prekládok, jednoúčelové trafostanice pre ORL (odlučovače ropných látok)
D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) prekládky VVN, VN a NN –
Rajec – Charubina, zahustenie distribučnej transformačnej stanice a NN káblovej siete pre IBV Golf – Park
Kaufland Dolný Kubín, prekládka a prípojka vysokého napätia
2014
Diaľnica D3 Svrčinovec, Skalité – diaľnica D3
R2 Pstruša – Kriváň – rýchlostná cesta R2
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – preložky
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – tunel, stavebné dvory
Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Brodno – diaľnica D3
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – diaľnica D1
R2 Zvolen – Pstruša – rýchlostná cesta R2
Jaslovské Bohunice – zabezpečenie rezervného napájania V2
2013
Mokraď – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV
Ladce Pravenec – komplexná oprava vedení č. 773 a č.7761
Lietavská Lúčka – rekonštrukcia odpojovačov a ovládania transformovne 110/22 kV
Pribylina – Podbanské zahustenie TS1 a TS2 a NN kábelové rozvody
Jasná – riešenie zásobovania oblasti na hladine 22kV 1. etapa
Jasná – riešenie zásobovania oblasti na hladine 22kV 2. etapa
Dúbrava Lazisko – VN prepoj l.č. 167
D1 Dubná Skala Turany – prekládky 110kV vedení
D1 Dubná Skala Turany – prekládky 22kV vedení
D1 Dubná Skala Turany – prekládky distribučných trafostaníc a NN vedení
Hnúšťa – SIRK rekonštrukcia vedenia č.315 a VNP v hodnote
Hnúšťa – SIRK rekonštrukcia vedenia č.315 a VNP II. Etapa v hodnote
Žiar nad Hronom-B.Štiavnica-Krupina – optická trasa na vedeniach 110kV č.7885/7886, č.7506/7885, a na ved.22kV č.397v ZH a v súbehu s.č.452 v KR
Medzibrod – TR 220/110 kV zmena napájania R 110 kV
Hriňová, Snohy – rekonštrukcia 22kV odbočky
Čremošné – rekonštrukcia VN č. 208
2012
Jaslovské Bohunice – zabezpečenie rezervného napájania bloku V2
Dubná Skala, Turany – prekládka VN vedenia pri stavbe diaľnice D1
Lietavská Lúčka – rekonštrukcia VVN odpojovačov a ovládania 110kV rozvodne
Žiar nad Hronom – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa prekládky VVN, VN – realizovala za zvyšná časť prekládok VVN a VN na dôležitom úseku prepojenia rýchlostnej komunikácie medzi Žarnovicou a Banskou Bystricou
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Lučenec – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Rajec – rekonštrukcia odpojovačov, ovládania a ochrán rozvodne 110 kV
Hnúšťa – rozvodňa 110 kV, modernizácia funkčných prvkov
2011
Pribylina, Podbanské – zahustenie trafostanice
Zubrohlava – zahustenie trafostanice
Nitrica Račice – zahustenie trafostanice
Jastrabá 1 – 5 fotovoltických elektrární
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV
Klokočov – zahustenie trafostanice a NN
Liptovský Mikuláš, Garbiarska – zahustenie trafostanice
Nesluša – zahustenie trafostanice a NN
Čadca, Milošova – zahustenie trafostanice
Rabča – zahustenie trafostanice a NN káblových rozvodov
Púchov, Záhreb – zahustenie trafostanice
Považská Bystrica, Čierne – zahustenie trafostanice
Diaľkovo ovládané Trafostanice a úsekové odpojovače lokality Dlhé Pole, Dolná Maríková, Čierny Váh – kalamitné situácie na elektrických rozvodných zariadeniach
2010
Mikušovce – dodávka solárnej elektrárne
Kalinovo – dodávka solárnej elektrárne
Lučenec-Ľadovo – dodávka solárnej elektrárne
Žiar nad Hronom – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Mikušovce – realizovala za zvyšná časť prekládok VVN a VN na dôležitom úseku prepojenia rýchlostnej komunikácie medzi Žarnovicou a B. Bystricou
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Lučenec, R 22 kV – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Rajec – rekonštrukcia odpojovačov, ovládania a ochrán rozvodne 110 kV
Hnúšťa – rozvodňa 110 kV, modernizácia funkčných prvkov
Bystričany – Horná Ždaňa – preizolácia na 110 kV vedeniach č. 7747,7784
2009
Pravenec – rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Brezno – spínacia stanica 22 kV a úprava prevodovky 22/6 kV
Fiľakovo TR 110/22kV – rekonštrukcia 22kV rozvodne
R1 Nitra, Západ – Selenec, rýchlostná cesta – preložka 110 kV
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II.etapa – prekládka vedení
Panické Dravce, Dante – špičková elektráreň 2×50 MW
R1 Banská Bystrica – severný obchvat, prekládka vedení
Ľubietová Strelníky, okr. BB, Rekreačná zóna Hutná – VN prípojka, blokové trafostanice a NN rozvody
Stará Turá – rekonštrukcia VN
Preseľany – VN rekonštrukcia vedenia
R3 Horná Štubňa – preizolácia na 110 kV vedeniach č. 7747,7784
2008
Pravenec – rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Skalka- Kremnica – športové centrum
Oščadnica – Dedovka – športové centrum – trafostanica + VN
Valašská Dubová – rekonštrukcia NN a VN
Mokraď – Vavrečka – optický prepoj
Sučany – ŽOS – Košúty – optický prepoj
Rajec – Golfpark
Kysucké Nové Mesto – Čadca – rekonštrukcia 2x110kV
Dolný Kubín – Nad Brehmi
Žilina – Tepláreň – rekonštrukcia 110kV rozvodne
Púchov – Obytný súbor Dvory
Ilava – Priemyselný park
Tatranská Štrba – rekonštrukcia 110kV
Diaľkovo ovládané úsekové vypínače
2007
Lisková – rekonštrukcia trafostanice 110/22kV
Horná Ždaňa – Žarnovica – rekonštrukcia Vedenia 2×110 kV č. 7507/7508
Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 110 kV vedeniach
Bystričany – rekonštrukcia ovládania a ochrán v rozvodni 110kV
Sučany-Lisková – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2x110kV
Prievidza – VN prepoj trafostanice Kopaničky – IBV 1 a rozvodňa 110/22kV, prekládka trafostanice
Prievidza – Západ – priemyselný park, VN prepoj z TR 110/22 Prievidza, 2 časť
2006
Zvolen-Banská Bystrica ŽSR – elektrifikácia trate vr. PEÚ- SO 9-11-0,prívodné vedenie 110 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia ovládania rozvodne 110kV
Zvolen UNION – transformovňa110/22 kV
Medzibrod-Vlkanová-Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2x110kV vedení
Bystričany – Horná Ždaňa – oprava stykových platní na 110 kV vedení l. č. 7783/7784
2005
Oščadnica – zakábelovanie VN l.č.109,Ústav-Závozy:II etapa
Novoť – rekonštrukcia NN siete a predĺženie NN siete
Demänovská Dolina – VN kábel z trafostanice Repiská do trafostanice Ostredok
Gbeľany – VN napojenie priemyselného parku
úsek trafostanice Jarabá č.3 po trafostanicu Čertovica – obnova VN vedenia č.417
Liptovský Mikuláš Demänová – rekonštrukcia VN prípojky a murovanej trafostanice
Žilina-ul. Republiky č.5 – rekonštrukcia Areálu a komplexu budov SSE, a.s., objekt
trafostanice a náhradný zdroj
Zvolen Východ Sever – prechod na 22 KV
Lučenec-priem.park-JCL – prekládka 22 kV
Medzibrod – Vlkanová – Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 7859, 7860, 7868, 7870
Teplička nad Váhom – transformovňa 110/22 kV (KIA)
Veľký Krtíš – TR 110/220kV
Varín – Žilina- oprava 2x 110 kV vedení č. 7733/7704
Rabča – Žabinec – zahustenie trafostanice Žabinec
Mutné – Za kostolom – predĺženie NN siete a trafostanice
Bobrov – Za ZŠ – zahustenie trafostanice Lipovský + prekl. VN
Banská Bystrica – Pršianska terasa – zahusteni TS IBV
Makov – Potok – rekonštrukcia NN siete
Čadca – výmena káblového rozvodu VN č. 126, II etapa – TR 521 – TR 517
Vrtižer – Hričovské Podhradie – D1 obj. 601-00, 602-00, 631-00-Vn, NN kábely
Makov-Hlboké-Bumbálka – vodáreň Do Bula – oprava pod.b. a dom.príp.
Prievidza – rekonštrukcia VN l.č.299
Žilina – oprava 22 kV kábla l.č. 130, Rajčanka – Elektrovod
Krupina – Litava – oprava VN vedenia č. 321, I.Etapa
Horná Ždaňa – Banská Štiavnica – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2 x 110 kV vedení č. 7885/7886
Čadca – oprava VN kábloveho rozvodu-l.č.126 medzi TS 513 TS 522 / I +II etapa
Podbrezová – Brezno – rekonštrukcia VN siete č. 400/334
Handlová – VN prepoj medzi trafostanicou 12920 a 1209, rekonštrukcia trafostanice 1209
Zákopčie – Balalovia – zahustenie 2 ks trafostaníc, výstavba VN, výmena vodičov NN za kábel
Teplička nad Váhom – KIA (realizované ako EEM, a.s.) – transformovňa 110/22 kV (KZL, VVN, VN, NN,…)
2001-2004
Huty – NN sieť a domové prípojky
Liptovská Mara – 110kV
Kráľová Lehota – rozvodňa 110/22 kV
Lietavská Lúčka – rozvodňa 110/22 kV
Pravenec-Malá Čausa – KZL l.č. 7703
D1 Ladce-Sverepec-Rajec – úprava 110 kV vedenia
Saint Etienne – La Tour en Jarez – La Talaudiere – L’Etrat – Saint Heand (FR) – 2×225 kV
Martin – trafostanica 110/22 kV rozvodňa
MŠK Žilina – štadión umelé osvetlenie
Hricov – Tepláreň Žilina – 2 x 110 kV 7851/2 – reizolácia a montáž ochranných špirál
METRO – Žilina – 2x110kV
OC Carrefoure – trafostanica, VN, NN
Varín – rozvodňa 110/22kV/400 kV
Vavrečka – rozvodňa 110/22 kV
Liptovská Mara – Lipt.Mikuláš 2×110 kV – 7701-2 – preizolácia VVN vedenia
Vavrečka Rozvodňa – 110 kV pole
Varín – KNM 2×110 kV vedenie
Bošáca – Varín – úprava 400 kV
1995-2000
Bratislavský hrad trafostanica 3×630 kVA, 22kV
Sučany – Varín 2×400 kV
Púchov – Beluša – diaľničný privádzač
Lúka – Coca-Cola Beverages – trafostanica, VN, NN
Anglicko-Newcastle – 11kV
Ladce – Sverepec – prekládka 400 kV,110V,22NN
Vodné dielo Žilina – prekládka 110 kV, 22kV
Skala-Nemšová – D1 – prekládka 110 kV, 22kV