Referencie

2018
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, prekládky VVN, VN a NN vedení
Lučenec, Halíčska cesta, SO 37 prekládka 22 kV vzdušného vedenia
Demänovská Dolina-Lúčky, Zahustenie TS, VN a NN rozvody
Zvolen - Sarvaška - rozšírenie NNK a TS Sarvaška
D3 Čadca, Bukov Svrčinovec - prekládky VVN, VN a NN vedení
D4/R7 - Preložky VN a NN vedení
Malý Krtíš, prekládka 22 kV
2017
Čadca, rekonštrukcia 2x110 kV 7865/603/604, TR KNM - ČA, I. časť
Bystričany, transformácia 400/110 kV, prekládky VVN vedení do káblu pred rozvodňou
D4,R7, prekládky VN vzdušných vedení
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, prekládky, prípojky NN,VN VVN vedení
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Žilina, Šibenice, Sconto, preložka VN, výstavba TS
Všetky stavby boli vykonávané v požadovanej kvalite, pričom vysoký dôraz bol kladený na dodržanie bezpečnosti. Pracovníci vykonávali činnosti v ťažkých terénnych a poveternostných pracovných podmienkach
Budča, VN prípojka, TS, preložka 2x110 kV vedenia
2016
Zabezpečenie rezervného napájania V2 – Jaslovské Bohunice, výstavba 110 kV vedenia
ENO Nováky, rekonštrukcia z 1x110kV na 2x110kV vedenie
Tvrdošín, sanácia havarijného stavu 110kV vedenia
Veľké Zlievce – optimalizácia náhradných zdrojov na KS03
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Žilina - Trnové, zahustenie TS Záhumnie
Lipany - Spišská Nová Ves - preizolácia 110 kV l. č. 6421/6422/6424
2015
Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Hričovské Podhradie. Pokračovanie v realizácii prekládok vysokého a nízkeho napätia, dočasných prípojok VN a NN pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Ovčiarsko
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, prekládky VVN, VN, NN a dočasné pripojenie pre zakladanie a výstavbu nosných konštrukcií mostov pre združenie Svrčinovec – Skalité
Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, prekládky VVN, VN a NN
Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Pstruša, prekládky VVN, VN a NN
ŽSR, Modernizácia trate pre traťovú rýchlosť 160 km/h – úsek Púchov - Žilina
prekládky VN a NN
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, prekládky VVN, VN a NN
D1 – Dubná Skala – Turany, Realizácia prekládok, jednoúčelové trafostanice pre ORL (odlučovače ropných látok)
D3 – Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) prekládky VVN, VN a NN –
Rajec – Charubina, zahustenie distribučnej transformačnej stanice a NN káblovej siete pre IBV Golf – Park
Kaufland Dolný Kubín, prekládka a prípojka vysokého napätia
2014
Diaľnica D3 Svrčinovec, Skalité – diaľnica D3
R2 Pstruša – Kriváň – rýchlostná cesta R2
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – preložky
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – tunel, stavebné dvory
Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Brodno – diaľnica D3
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová – diaľnica D1
R2 Zvolen – Pstruša – rýchlostná cesta R2
Jaslovské Bohunice – zabezpečenie rezervného napájania V2
2013
Mokraď – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV
Ladce Pravenec – komplexná oprava vedení č. 773 a č.7761
Lietavská Lúčka – rekonštrukcia odpojovačov a ovládania transformovne 110/22 kV
Pribylina – Podbanské zahustenie TS1 a TS2 a NN kábelové rozvody
Jasná – riešenie zásobovania oblasti na hladine 22kV 1. etapa
Jasná – riešenie zásobovania oblasti na hladine 22kV 2. etapa
Dúbrava Lazisko – VN prepoj l.č. 167
D1 Dubná Skala Turany – prekládky 110kV vedení
D1 Dubná Skala Turany – prekládky 22kV vedení
D1 Dubná Skala Turany – prekládky distribučných trafostaníc a NN vedení
Hnúšťa – SIRK rekonštrukcia vedenia č.315 a VNP v hodnote
Hnúšťa – SIRK rekonštrukcia vedenia č.315 a VNP II. Etapa v hodnote
Žiar nad Hronom-B.Štiavnica-Krupina – optická trasa na vedeniach 110kV č.7885/7886, č.7506/7885, a na ved.22kV č.397v ZH a v súbehu s.č.452 v KR
Medzibrod – TR 220/110 kV zmena napájania R 110 kV
Hriňová, Snohy – rekonštrukcia 22kV odbočky
Čremošné – rekonštrukcia VN č. 208
2012
Jaslovské Bohunice – zabezpečenie rezervného napájania bloku V2
Dubná Skala, Turany – prekládka VN vedenia pri stavbe diaľnice D1
Lietavská Lúčka – rekonštrukcia VVN odpojovačov a ovládania 110kV rozvodne
Žiar nad Hronom – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa prekládky VVN, VN – realizovala za zvyšná časť prekládok VVN a VN na dôležitom úseku prepojenia rýchlostnej komunikácie medzi Žarnovicou a Banskou Bystricou
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Lučenec – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Rajec – rekonštrukcia odpojovačov, ovládania a ochrán rozvodne 110 kV
Hnúšťa – rozvodňa 110 kV, modernizácia funkčných prvkov
2011
Pribylina, Podbanské – zahustenie trafostanice
Zubrohlava – zahustenie trafostanice
Nitrica Račice – zahustenie trafostanice
Jastrabá 1 – 5 fotovoltických elektrární
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV
Klokočov – zahustenie trafostanice a NN
Liptovský Mikuláš, Garbiarska – zahustenie trafostanice
Nesluša – zahustenie trafostanice a NN
Čadca, Milošova – zahustenie trafostanice
Rabča – zahustenie trafostanice a NN káblových rozvodov
Púchov, Záhreb – zahustenie trafostanice
Považská Bystrica, Čierne – zahustenie trafostanice
Diaľkovo ovládané Trafostanice a úsekové odpojovače lokality Dlhé Pole, Dolná Maríková, Čierny Váh – kalamitné situácie na elektrických rozvodných zariadeniach
2010
Mikušovce – dodávka solárnej elektrárne
Kalinovo – dodávka solárnej elektrárne
Lučenec-Ľadovo – dodávka solárnej elektrárne
Žiar nad Hronom – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia transformovne 110/22 kV rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Mikušovce – realizovala za zvyšná časť prekládok VVN a VN na dôležitom úseku prepojenia rýchlostnej komunikácie medzi Žarnovicou a B. Bystricou
Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Lučenec, R 22 kV – rekonštrukcia rozvodne 22 kV, modernizácia funkčných prvkov
Rajec – rekonštrukcia odpojovačov, ovládania a ochrán rozvodne 110 kV
Hnúšťa – rozvodňa 110 kV, modernizácia funkčných prvkov
Bystričany – Horná Ždaňa – preizolácia na 110 kV vedeniach č. 7747,7784
2009
Pravenec – rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Brezno – spínacia stanica 22 kV a úprava prevodovky 22/6 kV
Fiľakovo TR 110/22kV – rekonštrukcia 22kV rozvodne
R1 Nitra, Západ – Selenec, rýchlostná cesta – preložka 110 kV
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II.etapa – prekládka vedení
Panické Dravce, Dante – špičková elektráreň 2×50 MW
R1 Banská Bystrica – severný obchvat, prekládka vedení
Ľubietová Strelníky, okr. BB, Rekreačná zóna Hutná – VN prípojka, blokové trafostanice a NN rozvody
Stará Turá – rekonštrukcia VN
Preseľany – VN rekonštrukcia vedenia
R3 Horná Štubňa – preizolácia na 110 kV vedeniach č. 7747,7784
2008
Pravenec – rekonštrukcia rozvodne 110 kV
Skalka- Kremnica – športové centrum
Oščadnica – Dedovka – športové centrum – trafostanica + VN
Valašská Dubová – rekonštrukcia NN a VN
Mokraď – Vavrečka – optický prepoj
Sučany – ŽOS – Košúty – optický prepoj
Rajec – Golfpark
Kysucké Nové Mesto – Čadca – rekonštrukcia 2x110kV
Dolný Kubín – Nad Brehmi
Žilina – Tepláreň – rekonštrukcia 110kV rozvodne
Púchov – Obytný súbor Dvory
Ilava – Priemyselný park
Tatranská Štrba – rekonštrukcia 110kV
Diaľkovo ovládané úsekové vypínače
2007
Lisková – rekonštrukcia trafostanice 110/22kV
Horná Ždaňa – Žarnovica – rekonštrukcia Vedenia 2×110 kV č. 7507/7508
Žiar nad Hronom-Hronská Dúbrava-Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 110 kV vedeniach
Bystričany – rekonštrukcia ovládania a ochrán v rozvodni 110kV
Sučany-Lisková – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2x110kV
Prievidza – VN prepoj trafostanice Kopaničky – IBV 1 a rozvodňa 110/22kV, prekládka trafostanice
Prievidza – Západ – priemyselný park, VN prepoj z TR 110/22 Prievidza, 2 časť
2006
Zvolen-Banská Bystrica ŽSR – elektrifikácia trate vr. PEÚ- SO 9-11-0,prívodné vedenie 110 kV
Rimavská Sobota – rekonštrukcia ovládania rozvodne 110kV
Zvolen UNION – transformovňa110/22 kV
Medzibrod-Vlkanová-Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2x110kV vedení
Bystričany – Horná Ždaňa – oprava stykových platní na 110 kV vedení l. č. 7783/7784
2005
Oščadnica – zakábelovanie VN l.č.109,Ústav-Závozy:II etapa
Novoť – rekonštrukcia NN siete a predĺženie NN siete
Demänovská Dolina – VN kábel z trafostanice Repiská do trafostanice Ostredok
Gbeľany – VN napojenie priemyselného parku
úsek trafostanice Jarabá č.3 po trafostanicu Čertovica – obnova VN vedenia č.417
Liptovský Mikuláš Demänová – rekonštrukcia VN prípojky a murovanej trafostanice
Žilina-ul. Republiky č.5 – rekonštrukcia Areálu a komplexu budov SSE, a.s., objekt
trafostanice a náhradný zdroj
Zvolen Východ Sever – prechod na 22 KV
Lučenec-priem.park-JCL – prekládka 22 kV
Medzibrod – Vlkanová – Zvolen – preizolácia a montáž ochranných špirál na 7859, 7860, 7868, 7870
Teplička nad Váhom – transformovňa 110/22 kV (KIA)
Veľký Krtíš – TR 110/220kV
Varín – Žilina- oprava 2x 110 kV vedení č. 7733/7704
Rabča – Žabinec – zahustenie trafostanice Žabinec
Mutné – Za kostolom – predĺženie NN siete a trafostanice
Bobrov – Za ZŠ – zahustenie trafostanice Lipovský + prekl. VN
Banská Bystrica – Pršianska terasa – zahusteni TS IBV
Makov – Potok – rekonštrukcia NN siete
Čadca – výmena káblového rozvodu VN č. 126, II etapa – TR 521 – TR 517
Vrtižer – Hričovské Podhradie – D1 obj. 601-00, 602-00, 631-00-Vn, NN kábely
Makov-Hlboké-Bumbálka – vodáreň Do Bula – oprava pod.b. a dom.príp.
Prievidza – rekonštrukcia VN l.č.299
Žilina – oprava 22 kV kábla l.č. 130, Rajčanka – Elektrovod
Krupina – Litava – oprava VN vedenia č. 321, I.Etapa
Horná Ždaňa – Banská Štiavnica – preizolácia a montáž ochranných špirál na 2 x 110 kV vedení č. 7885/7886
Čadca – oprava VN kábloveho rozvodu-l.č.126 medzi TS 513 TS 522 / I +II etapa
Podbrezová – Brezno – rekonštrukcia VN siete č. 400/334
Handlová – VN prepoj medzi trafostanicou 12920 a 1209, rekonštrukcia trafostanice 1209
Zákopčie – Balalovia – zahustenie 2 ks trafostaníc, výstavba VN, výmena vodičov NN za kábel
Teplička nad Váhom – KIA (realizované ako EEM, a.s.) – transformovňa 110/22 kV (KZL, VVN, VN, NN,…)
2001-2004
Huty – NN sieť a domové prípojky
Liptovská Mara – 110kV
Kráľová Lehota – rozvodňa 110/22 kV
Lietavská Lúčka – rozvodňa 110/22 kV
Pravenec-Malá Čausa – KZL l.č. 7703
D1 Ladce-Sverepec-Rajec – úprava 110 kV vedenia
Saint Etienne – La Tour en Jarez – La Talaudiere – L’Etrat – Saint Heand (FR) – 2×225 kV
Martin – trafostanica 110/22 kV rozvodňa
MŠK Žilina – štadión umelé osvetlenie
Hricov – Tepláreň Žilina – 2 x 110 kV 7851/2 – reizolácia a montáž ochranných špirál
METRO – Žilina – 2x110kV
OC Carrefoure – trafostanica, VN, NN
Varín – rozvodňa 110/22kV/400 kV
Vavrečka – rozvodňa 110/22 kV
Liptovská Mara – Lipt.Mikuláš 2×110 kV – 7701-2 – preizolácia VVN vedenia
Vavrečka Rozvodňa – 110 kV pole
Varín – KNM 2×110 kV vedenie
Bošáca – Varín – úprava 400 kV
1995-2000
Bratislavský hrad trafostanica 3×630 kVA, 22kV
Sučany – Varín 2×400 kV
Púchov – Beluša – diaľničný privádzač
Lúka – Coca-Cola Beverages – trafostanica, VN, NN
Anglicko-Newcastle – 11kV
Ladce – Sverepec – prekládka 400 kV,110V,22NN
Vodné dielo Žilina – prekládka 110 kV, 22kV
Skala-Nemšová – D1 – prekládka 110 kV, 22kV