Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. bola založená spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. ako jediným zakladateľom na základe zakladateľskej listiny zo dňa 2. júla 2003.

Spoločnosť prešla v priebehu svojej krátkej existencie radom reorganizácií a personálnych zmien, ktorých zavŕšením bolo 1. septembra 2004 nadobudnutie účinnosti Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. a spoločnosťou Elektroenergetické montáže, a.s. Týmto krokom bol zavŕšený externalizačný proces divízie SMČ (stavebnomontážne činnosti) od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., ktorý umožnil dcérskej akciovej spoločnosti EEM, a.s. začať plniť svoje poslanie.

Na trh tak vstúpila nová súkromná akciová spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s., ktorej pracovníci pôsobia prevažne na strednom Slovensku. Svojou kvalitnou a odbornou prácou nadväzujú pracovníci EEM, a.s. na dlhoročnú tradíciu montážnych činností svojich predchodcov.

Dňa 27. júna 2017 na riadnom valnom zhromaždení spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE), a. s., ako jediný akcionár spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., prijala rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., na spoločnosť s ručením obmedzeným od 1. augusta 2017.

Inžinierske, projekčné a montážne pracoviská EEM majú kvalifikovaných zamestnancov a kapacity na poskytovanie služieb podľa požiadaviek zákazníka. Od spracovania technického zadania, zhotovenia projektovej dokumentácie cez realizáciu projektovanej technológie až po komplexnú dodávku stavby na kľúč. Spoločnosť využíva overené moderné technológie a technologické prvky.

Stavebné a montážne skupiny sú vybavené špičkovou technikou a mechanizmami na montáž elektrorozvodných zariadení, ako aj stavebnou a prepravnou technikou. Môžu pôsobiť v akýchkoľvek klimatických a terénnych podmienkach ako samostatné celky. Program kvality je zameraný na dôslednú kontrolu vykonávanej činnosti. Zabezpečenie kvality poskytovaných služieb je pre EEM základným strategickým zámerom.