Kontakt

Názov spoločnosti: Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Právna forma: s.r.o.
Dátum vzniku: 12.8.2003

Sídlo spoločnosti Žilina: Pri Rajčianke 2926/10, Žilina 010 01
Pracovisko Banská Bystrica: Švantnerova 9, Banská Bystrica 975 48

Obchodný register: vložka číslo: 10387/L, na internete
Živnostenský register: na internete
IČO: 36 412 767
IČ DPH: SK 2020100511

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina
IBAN: SK72 0200 0000 0017 3735 9055
SWIFT: SUBASKBX

Obchodné oddelenie

Telefón: +421 41 519 3318
E-mail: obchod@eem.sk

Sekretariát

Telefón: +421 41 519 2721
E-mail: eem@eem.sk
Internet: www.eem.sk

 

Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.08.2017 došlo k zmene právnej formy spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s. podľa § 69b Obchodného zákonníka, z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

V súvislosti so zmenou právnej formy došlo s účinnosťou od 01.08.2017 aj k zmene obchodného mena našej spoločnosti na: Elektroenergetické montáže, s.r.o. Aktuálne údaje o spoločnosti vrátane jej nového obchodného mena sú riadne zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.