Dodávka fotovoltických elektrární na kľúč

Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom využívania energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité životné prostredie zanedbateľné. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska je asi 200-násobne väčšie, ako je súčasná spotreba.

Fotovoltická elektráreň pozostáva zo sústavy fotovoltických panelov, ktoré vyrábajú jednosmerné napätie a prúd o danom výkone. Jednosmerné napätie sa následne mení v invertoroch – striedačoch na napätie striedavé. Výstupné striedavé napätie sa transformuje v tranfostaniciach a je vyvedené do distribučnej siete.

Zabezpečujeme komplexnú dodávku fotovoltaických elektrárni na kľúč

  • od štúdie realizácie
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
  • vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
  • realizácia fotovoltických elektrárni
  • kolaudácia fotovoltických elektrárni
  • uvedenie do prevádzky
  • záručný a pozáručný servis
  • údržba fotovoltických elektrárni a služby spojené s kosením, umývaním panelov