História

 • 1961 Tradícia stavebnomontážnych závodov

  Tradícia stavebnomontážnych závodov siaha do obdobia 50-tych rokov, keď bola ich činnosť spojená s rozsiahlou povojnovou elektrifikáciou na Slovensku. Neskôr sa väčšina z nich stala súčasťou rozvodných energetických podnikov. V rámci SSE existovali od roku 1961 dva takéto závody – v Banskej Bystrici a v Žiline. Tieto sa v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia významne podieľali na rozvoji energetickej infraštruktúry štátu. Neskôr sa zameriavali prevažne na obnovu a rozvoj distribučnej sústavy SSE.
 • 2. júla 2003 Akciová spoločnosť

  Akciová spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. bola založená spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. ako jediným zakladateľom na základe zakladateľskej listiny zo dňa 2. júla 2003.

 • 1. septembra 2004 Zmluva o predaji časti podniku

  Spoločnosť prešla v priebehu svojej krátkej existencie radom reorganizácií a personálnych zmien, ktorých zavŕšením bolo 1. septembra 2004 nadobudnutie účinnosti Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. a spoločnosťou Elektroenergetické montáže, a.s. Týmto krokom bol zavŕšený externalizačný proces divízie SMČ (stavebnomontážne činnosti) od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., ktorý umožnil dcérskej akciovej spoločnosti EEM, a.s. začať plniť svoje poslanie. Na trh tak vstúpila nová súkromná akciová spoločnosť Elektroenergetické montáže, a.s. (skrátene EEM, a.s.), ktorej pracovníci pôsobia prevažne na strednom Slovensku. Svojou kvalitnou a odbornou prácou nadväzujú pracovníci EEM, a.s. na dlho ročnú tradíciu montážnych činností svojich predchodcov.

 • 27. júna 2017 Rozhodnutie o zmene právnej formy

  Dňa 27. júna 2017 na riadnom valnom zhromaždení spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE), a. s., ako jediný akcionár spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., prijala rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti Elektroenergetické montáže, a. s., na spoločnosť s ručením obmedzeným od 1. augusta 2017.