Kioskové trafostanice

Spoločnosť EEM, a.s. zabezpečuje kompletizáciu a montáž kioskových trafostaníc. Železobetónové skelety, využívané nielen v oblasti energetiky, sa vyznačujú vysokou kvalitou spracovania, variabilnosťou usporiadania a vyhotovenia, materiálovo od štandardného betónu LC 30/37, cez odľahčený betón LB 25, prípadne kombináciu oboch druhov, cez zateplené a sendvičové konštrukcie, až po špeciálne vyhotovenie pre armádu.

Špecialitou trafostaníc EEM je povrchová úprava vonkajších stien tzv. „vymývaným“ betónom. U všetkých typov je garantovaná vode a olejo-nepriepustnosť, požiarna odolnosť a nadpriemerné tepelno-izolačné vlastnosti. Trafostanice sú typovo skúšané a schválené, zodpovedajú STN EN 62271-202 a vyhovujú skúškam odolnosti proti vnútornému oblúkovému skratu podľa smernice PEHLA. Stanice sú schválené a prekvalifikované vo všetkých distribučných energetických spoločnostiach na Slovensku.

Výber našej spoločnosti pri kompletizácií trafostaníc znamená pre zákazníkov nielen vysokú úroveň ich kvality a bezpečnosť pri prevádzke, ale aj výrazné skrátenie termínu uvedenia staníc do prevádzky. Ceny jednotlivých typov staníc sú dostupné na vyžiadanie v spoločnosti Elektroenergetické montáže, a.s.

Najpoužívanejšie typy kioskových trafostaníc

TS1 EEM Trafostanica s vonkajším ovládaním. Dĺžka 2,83 m x Šírka 1,73 m x Výška 2,395 m
TS2 EEM Trafostanica s vonkajším ovládaním. Dĺžka 3,05 m x Šírka 2,50 m x Výška 2,65 m
TS3 EEM Trafostanica s vonkajším ovládaním. Dĺžka 2,25 m x Šírka 1,90 m x Výška 2,25 m
TS4 EEM Trafostanica s vonkajším ovládaním. Dĺžka 2,55 m x Šírka 2,50 m x Výška 2,65 m
TS5 EEM Trafostanica s vonkajším ovládaním. Dĺžka 4,30 m x Šírka 2,30 m x Výška 2,50 m
TS6 EEM Trafostanica s vnútorným ovládaním. Dĺžka 3,10 m x Šírka 2,70 m x Výška 3,247 m
TS7 EEM Trafostanica s vonkajším ovládaním. Dĺžka 2,55 m x Šírka 2,20 m x Výška 2,47 m
TS8 EEM Trafostanica s vnútorným ovládaním. Dĺžka 6,10 m x Šírka 2,80 m x Výška 3,55 m