Cookies

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webových stránok našej internetovej stránky www.mytobezhranic.sk, vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno: Elektroenergetické montáže, s.r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 2926/10, Žilina 010 01
IČO: 36 412 767
E-mail: gdpr@eem.sk

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. mobilný telefón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Cookies používame s vašim súhlasom za účelom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súhlas udeľujete povolením použitia jednotlivých druhov cookies prostredníctvom našich stránok. Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom našich stránok, resp. zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Na stránkach www.eem.sk používame niekoľko typov cookies.

Web používa iba nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené kontaktného formuláru. Cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely správy relácie používateľa na webovej
stránke. Tieto cookies sú vymazané, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača.

Nastavenie súborov cookies môžete vykonať pri prvej návšteve našich stránok, následne si všetky cookies, ktoré sa na našich stránkach používajú, môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, mobilný telefón, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.